सुचना :- यस क्याम्पसमा कार्यरत सम्पुर्ण प्राध्यापक , कर्मचारीहरुले आ आफ्नो परिचयपत्र अनिबार्यरुपले साथमा लिइ चैत्र ५ गते कार्यलयमा उपस्थिती हुन जान्कारी गराएको छ ।

सुचना :- यस क्याम्पसमा कार्यरत सम्पुर्ण प्राध्यापक , कर्मचारीहरुले आ आफ्नो परिचयपत्र अनिबार्यरुपले साथमा लिइ चैत्र ५ गते कार्यलयमा उपस्थिती हुन जान्कारी गराएको छ ।

  •    March 18, 2023